“Phù phép” giờ giảng, một trưởng khoa của Đại học Huế bị kỷ luật

Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nơi ông Nguyễn Thái Quảng giữ cương vị Trưởng khoa Điêu khắc.
Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nơi ông Nguyễn Thái Quảng giữ cương vị Trưởng khoa Điêu khắc.
Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nơi ông Nguyễn Thái Quảng giữ cương vị Trưởng khoa Điêu khắc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top