Phụ nữ Hà Nội đan 2.000 “tai giả” ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng tự tay đan 2000 dải băng cài khẩu trang ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lan Nhi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng tự tay đan 2000 dải băng cài khẩu trang ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lan Nhi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng tự tay đan 2000 dải băng cài khẩu trang ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top