Phụ nữ Đà Nẵng chia sẻ khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19

Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng chia sẻ khó khăn cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Vinh Thông
Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng chia sẻ khó khăn cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Vinh Thông
Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng chia sẻ khó khăn cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Vinh Thông
Lên top