Phụ huynh "xoay như chong chóng" vì trông con thời COVID-19

Chị Đỗ Thị Cúc (sống tại quận Long Biên, Hà Nội) vừa soạn hàng giao cho khách vừa trông con tại nhà.
Chị Đỗ Thị Cúc (sống tại quận Long Biên, Hà Nội) vừa soạn hàng giao cho khách vừa trông con tại nhà.
Chị Đỗ Thị Cúc (sống tại quận Long Biên, Hà Nội) vừa soạn hàng giao cho khách vừa trông con tại nhà.
Lên top