Phụ huynh thành phố Vinh gian nan đón con trong trận nưa lớn kỷ lục

Mưa dữ dội, giao thông ở thành phố Vinh gần như tê liệt. Ảnh: QĐ
Mưa dữ dội, giao thông ở thành phố Vinh gần như tê liệt. Ảnh: QĐ
Mưa dữ dội, giao thông ở thành phố Vinh gần như tê liệt. Ảnh: QĐ
Lên top