Phụ huynh Ninh Bình "đội mưa" đón các sĩ tử rời phòng thi

Các bậc phụ huynh "đội mưa" đứng chờ con tại điểm thi Trường chuyên Lương Văn Tụy (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT
Các bậc phụ huynh "đội mưa" đứng chờ con tại điểm thi Trường chuyên Lương Văn Tụy (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT
Các bậc phụ huynh "đội mưa" đứng chờ con tại điểm thi Trường chuyên Lương Văn Tụy (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT
Lên top