Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phụ huynh chứng kiến toàn bộ sự việc cô giáo quỳ xin lỗi nói gì?

Trường TH Bình Chánh
Trường TH Bình Chánh