Phụ huynh chứng kiến toàn bộ sự việc cô giáo quỳ xin lỗi nói gì?

Trường TH Bình Chánh
Trường TH Bình Chánh
Trường TH Bình Chánh
Lên top