“Phớt” chỉ đạo của tỉnh, du khách vẫn bị tra tấn âm thanh lúc nửa đêm

Giới trẻ ưa thích những quán như thế này, nhưng nhạc sàn mở quá lớn và kéo dài tới tận đêm khuya ảnh hưởng tới du khách và người dân xung quanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Giới trẻ ưa thích những quán như thế này, nhưng nhạc sàn mở quá lớn và kéo dài tới tận đêm khuya ảnh hưởng tới du khách và người dân xung quanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Giới trẻ ưa thích những quán như thế này, nhưng nhạc sàn mở quá lớn và kéo dài tới tận đêm khuya ảnh hưởng tới du khách và người dân xung quanh. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top