Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phóng viên VTV bị dọa đánh khi tác nghiệp ngày 21.6

Hình ảnh bảo vệ chợ An Bình cản trở, thậm chí dọa đánh phóng viên (ảnh: P.V)
Hình ảnh bảo vệ chợ An Bình cản trở, thậm chí dọa đánh phóng viên (ảnh: P.V)