Phóng viên trẻ: Ở đâu khó, có chúng tôi!

Nguyễn Thuỳ Linh - phóng viên Trung tâm Truyền thông đa phương tiện, Báo Lao Động. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thuỳ Linh - phóng viên Trung tâm Truyền thông đa phương tiện, Báo Lao Động. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thuỳ Linh - phóng viên Trung tâm Truyền thông đa phương tiện, Báo Lao Động. Ảnh: NVCC
Lên top