Phóng viên báo Tiền Phong tại Khánh Hòa bị tử nạn giao thông