Phong toả xã hơn 4.000 nhân khẩu liên quan ổ dịch xưởng may Hải Phòng

Hải Phòng phong toả tạm thời xã Toàn Thắng (Tiên Lãng) liên quan đến ổ dịch công ty may mặc. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng phong toả tạm thời xã Toàn Thắng (Tiên Lãng) liên quan đến ổ dịch công ty may mặc. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng phong toả tạm thời xã Toàn Thắng (Tiên Lãng) liên quan đến ổ dịch công ty may mặc. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top