"Phong tỏa toàn tỉnh Cà Mau do dịch COVID-19" là thông tin sai sự thật

Cho đến ngày 9.7, tỉnh Cà Mau vẫn kiểm soát tốt dịch COVID-19, chưa phong tỏa toàn tỉnh như thông tin trên mạng xã hội. (Trong ảnh: Khu cách ly huyện Trần Văn Thời)
Cho đến ngày 9.7, tỉnh Cà Mau vẫn kiểm soát tốt dịch COVID-19, chưa phong tỏa toàn tỉnh như thông tin trên mạng xã hội. (Trong ảnh: Khu cách ly huyện Trần Văn Thời)
Cho đến ngày 9.7, tỉnh Cà Mau vẫn kiểm soát tốt dịch COVID-19, chưa phong tỏa toàn tỉnh như thông tin trên mạng xã hội. (Trong ảnh: Khu cách ly huyện Trần Văn Thời)
Lên top