Phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Hà Giang để chống dịch COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôn Pín Tủng- Đồng Văn- Hà Giang. Ảnh: CTV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôn Pín Tủng- Đồng Văn- Hà Giang. Ảnh: CTV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôn Pín Tủng- Đồng Văn- Hà Giang. Ảnh: CTV
Lên top