Phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) từ 18h ngày 5.2

Từ 18h ngày 5.2, toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Từ 18h ngày 5.2, toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Từ 18h ngày 5.2, toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top