Phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn vì ca nghi nhiễm COVID-19

Ngay khi ca nghi mắc COVID-19 xuất hiện Bệnh viện Phổi Lạng Sơn đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Ảnh: BLS.
Ngay khi ca nghi mắc COVID-19 xuất hiện Bệnh viện Phổi Lạng Sơn đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Ảnh: BLS.
Ngay khi ca nghi mắc COVID-19 xuất hiện Bệnh viện Phổi Lạng Sơn đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Ảnh: BLS.
Lên top