Phong tỏa quán karaoke có 8 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Phong tỏa quán karaoke có 8 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 ở Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: TG
Phong tỏa quán karaoke có 8 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 ở Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: TG
Phong tỏa quán karaoke có 8 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 ở Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: TG
Lên top