Phong tỏa nghiêm ngặt ở Chí Linh (Hải Dương)

TP.Chí Linh (Hải Dương) thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, triệt để dập dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh HN
TP.Chí Linh (Hải Dương) thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, triệt để dập dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh HN
TP.Chí Linh (Hải Dương) thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, triệt để dập dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh HN
Lên top