"Phong tỏa mà dân Nha Trang đi thể dục, đánh cầu lông thì chống dịch mãi"

Lên top