Phong tỏa hẹp Bệnh viện Việt Đức, tổ COVID cộng đồng hỗ trợ vùng cách ly

Lên top