"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khẳng định là tin giả. Ảnh: VAFC.
Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khẳng định là tin giả. Ảnh: VAFC.
Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khẳng định là tin giả. Ảnh: VAFC.
Lên top