Phong tỏa 5 phường tại TP.Quy Nhơn, Bình Định

Phong tỏa con hẻm dẫn vào ổ dịch tại phường Hải Cảng
Phong tỏa con hẻm dẫn vào ổ dịch tại phường Hải Cảng
Phong tỏa con hẻm dẫn vào ổ dịch tại phường Hải Cảng
Lên top