Phong tỏa 5 khu vực, dừng 18 tàu du lịch có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Khách sạn Windham, TP.Hạ Long bị phong tỏa tạm thời để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ảnh: N.H
Khách sạn Windham, TP.Hạ Long bị phong tỏa tạm thời để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ảnh: N.H
Khách sạn Windham, TP.Hạ Long bị phong tỏa tạm thời để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ảnh: N.H
Lên top