Phong Nha - Kẻ Bàng: Rừng bị phá nhiều hơn báo cáo ban đầu

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top