Phòng làm việc của trưởng phòng không được rộng quá 12m2