Phòng khám đa khoa “bỗng dưng” đổi tên sau khi bị rút giấy phép

Chủ cơ sở tự đặt tên Phòng khám đa khoa Hưng Dũng khi chưa được cấp phép hoạt động. Ảnh: PV
Chủ cơ sở tự đặt tên Phòng khám đa khoa Hưng Dũng khi chưa được cấp phép hoạt động. Ảnh: PV
Chủ cơ sở tự đặt tên Phòng khám đa khoa Hưng Dũng khi chưa được cấp phép hoạt động. Ảnh: PV
Lên top