Phòng đuối nước cho trẻ em: Đừng cứ thấy bạn đuối nước mà ào xuống

Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng
Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng
Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top