Phòng COVID-19, Đồng Nai cho học sinh nghỉ từ ngày 4.2

Học sinh Đồng Nai được nghỉ học từ ngày 4.2. Ảnh: Ngọc Mai
Học sinh Đồng Nai được nghỉ học từ ngày 4.2. Ảnh: Ngọc Mai
Học sinh Đồng Nai được nghỉ học từ ngày 4.2. Ảnh: Ngọc Mai
Lên top