Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Phụ nữ xã Phước Lý nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em. Ảnh: K.Q
Phụ nữ xã Phước Lý nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em. Ảnh: K.Q
Phụ nữ xã Phước Lý nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em. Ảnh: K.Q
Lên top