Phòng chống dịch, siết chặt kiểm tra vận tải hành khách ngay từ bến xe

Nhân viên an ninh Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) dùng loa tay nhắc nhở hành khách thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào bến. Ảnh: ĐT
Nhân viên an ninh Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) dùng loa tay nhắc nhở hành khách thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào bến. Ảnh: ĐT
Nhân viên an ninh Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) dùng loa tay nhắc nhở hành khách thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào bến. Ảnh: ĐT
Lên top