Phòng chống dịch COVID-19: Chủ động nguồn kinh phí trong năm 2020

Nhân viên trạm y tế xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đo nhiệt độ cho người bị cách ly tại nhà. Ảnh: Tất Thảo
Nhân viên trạm y tế xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đo nhiệt độ cho người bị cách ly tại nhà. Ảnh: Tất Thảo
Nhân viên trạm y tế xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đo nhiệt độ cho người bị cách ly tại nhà. Ảnh: Tất Thảo
Lên top