Phó Viện trưởng xuất thân từ lái xe đã xin ra khỏi công chức

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (ở giữa) trả lời báo chí liên quan đến trường hợp của Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh Vương Nguyên.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (ở giữa) trả lời báo chí liên quan đến trường hợp của Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh Vương Nguyên.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (ở giữa) trả lời báo chí liên quan đến trường hợp của Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh Vương Nguyên.
Lên top