Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Kiểm tra lần nữa các điểm sơ tán dân

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện thoại cho lãnh đạo các địa phương để kiểm tra thông tin sơ tán dân. Ảnh: Tường Minh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện thoại cho lãnh đạo các địa phương để kiểm tra thông tin sơ tán dân. Ảnh: Tường Minh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên tục gọi điện thoại cho lãnh đạo các địa phương để kiểm tra thông tin sơ tán dân. Ảnh: Tường Minh
Lên top