Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 6

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân tại xã Nhơn Hải. Ảnh: N.T
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân tại xã Nhơn Hải. Ảnh: N.T
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân tại xã Nhơn Hải. Ảnh: N.T
Lên top