Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng tìm nguyên nhân tai nạn đường sắt tại Thanh Hóa

Ông Khuất Việt Hùng (phải) - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia  chỉ đạo khắc phục hiện trường.
Ông Khuất Việt Hùng (phải) - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo khắc phục hiện trường.