Phó hiệu trưởng trường tiểu học bị tố nhắn tin đe dọa tung clip "nóng"

Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng không được bổ nhiệm lại chức vụ do từng nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Ảnh: H.L
Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng không được bổ nhiệm lại chức vụ do từng nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Ảnh: H.L
Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng không được bổ nhiệm lại chức vụ do từng nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Ảnh: H.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM