Phố đi bộ Trịnh Công Sơn bừa bộn do ngừng thi công