Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị hàng rong lấn chiếm

Bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 6.9. Ảnh: M.Q
Bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 6.9. Ảnh: M.Q
Bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 6.9. Ảnh: M.Q
Lên top