Phố đi bộ không còn chỗ trống, người dân phải đu cây đón năm mới