Phố đi bộ Hồ Gươm rực rỡ sắc đỏ ngày Quốc khánh 2.9

Sắc đỏ trên phố đi bộ.
Sắc đỏ trên phố đi bộ.