Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Cục trưởng bị mất trộm gần 400 triệu đồng tại khách sạn vào Long An làm gì?