Phó công an xã hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19

Trung úy Nguyễn Bá Nhật đăng trên Facebook cá nhân về việc hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Trung úy Nguyễn Bá Nhật đăng trên Facebook cá nhân về việc hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Trung úy Nguyễn Bá Nhật đăng trên Facebook cá nhân về việc hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top