Phố cổ Hà Nội trước thách thức bảo tồn văn hóa, di sản

Hàng loạt các di tích tại phố cổ Hà Nội bị chiếm dụng làm điểm kinh doanh, chỗ để xe. Ảnh: Tùng Giang
Hàng loạt các di tích tại phố cổ Hà Nội bị chiếm dụng làm điểm kinh doanh, chỗ để xe. Ảnh: Tùng Giang
Hàng loạt các di tích tại phố cổ Hà Nội bị chiếm dụng làm điểm kinh doanh, chỗ để xe. Ảnh: Tùng Giang
Lên top