Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó chủ tịch xã xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình