Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: Xe quá khổ, quá tải thường là của tỉnh khác

Yên Bái xác định xử lý nghiêm xe quá tải trên các tuyến Quốc lộ.
Yên Bái xác định xử lý nghiêm xe quá tải trên các tuyến Quốc lộ.
Yên Bái xác định xử lý nghiêm xe quá tải trên các tuyến Quốc lộ.
Lên top