Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Ông Nguyễn ĐắcTài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai, dự án đầu tư... tại địa phương với đại biểu, cử tri. Ảnh: PV
Ông Nguyễn ĐắcTài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai, dự án đầu tư... tại địa phương với đại biểu, cử tri. Ảnh: PV
Ông Nguyễn ĐắcTài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai, dự án đầu tư... tại địa phương với đại biểu, cử tri. Ảnh: PV
Lên top