Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định "truy" trách nhiệm BQL rừng và chủ rừng phòng hộ bị phá

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm của BQL rừng phòng hộ, các chủ rừng để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian tương đối lâu. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm của BQL rừng phòng hộ, các chủ rừng để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian tương đối lâu. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm của BQL rừng phòng hộ, các chủ rừng để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian tương đối lâu. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM