Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN: Chính phủ dự kiến quyết định thời gian nghỉ Tết 7 ngày là hợp lý