Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN: Chính phủ dự kiến quyết định thời gian nghỉ Tết 7 ngày là hợp lý