Phó Chủ tịch HĐND xã vận động gia đình tháo dỡ công trình trái phép

Công trình trái phép của gia đình Phó chủ tịch HĐND xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Công trình trái phép của gia đình Phó chủ tịch HĐND xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Công trình trái phép của gia đình Phó chủ tịch HĐND xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top