Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng việc không có bằng đại học

Trường Đại học Tây Nguyên chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành lâm sinh chứ không cấp bằng tốt nghiệp cho ông Hiệp.
Trường Đại học Tây Nguyên chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành lâm sinh chứ không cấp bằng tốt nghiệp cho ông Hiệp.
Trường Đại học Tây Nguyên chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành lâm sinh chứ không cấp bằng tốt nghiệp cho ông Hiệp.
Lên top